Usługi

  • OCR – rozpoznawanie znaków, obrazów, tabel i różnych treści z wielu źródeł (Optical Character Recognition)
  • formatowanie plików: MS Word / Open Office / Libre Office / InDesign
  • odzyskiwanie plików MS Word
  • sprzedaż i konfiguracja urządzeń QNAP